Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

5201 aa0c 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaLookrecja Lookrecja
execute
1584 dca3 420
Reposted fromadejsza adejsza viainsanedreamer insanedreamer
execute
1410 4069 420
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
4321 4c7e 420
execute
7628 1417 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialoveveryone loveveryone
execute
execute
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong vialoveveryone loveveryone

June 15 2015

execute
1010 9da0 420
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viacalineczka calineczka
execute
5994 0a85 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaburdel burdel
execute
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
execute
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viamooncat mooncat
execute
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
karma, revenge, text - inspiring picture on Favim.com
Reposted fromweheartit weheartit viamruugaa mruugaa
execute
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamruugaa mruugaa

June 04 2015

3214 58e2 420

floriental:

marɨa windschüttel

Reposted fromink ink vianfading nfading
1138 8f78 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamooncat mooncat
2501 0fb3 420
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viamooncat mooncat
execute
8727 d329 420
"Ości" 9
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek via100suns 100suns
execute
6656 73b5 420
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl