Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

execute
4067 b1dc 420
6804 008a 420

Shadows, John Cassavetes, 1959

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialoveveryone loveveryone
7308 ef1b 420

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

0780 5621 420
execute
Reposted fromtomowa tomowa viaLookrecja Lookrecja
execute
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromtomowa tomowa viaLookrecja Lookrecja
execute
Reposted fromtomowa tomowa viaLookrecja Lookrecja
execute
8135 785a 420
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22
9942 2acc 420

May 21 2015

execute
3609 154a 420
Reposted fromrol rol viaso-so so-so
4911 42b8 420
execute
3086 4019 420
1647 894b 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
3063 6f7b 420

adventuretime-r:

I’m gonna start making more of these – aren’t they cool?

execute
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted frompassionative passionative viamruugaa mruugaa
execute
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viamruugaa mruugaa
execute
8519 7610
Reposted fromssozs ssozs viamruugaa mruugaa
execute
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaLookrecja Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl